Sloganest

uuendatud 10.06.2022

Venemaa Föderatsiooni viisa taotlus

1. Eesti Vabariigi kodanikud

Viisa on vajalik
Turismi- ja transiitviisad Eesti kodanikule ajutiselt ei väljastata.

Eraviisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:
*Eraviisat saab vormistada kui Teil on olemas lähisugulasi Venemaa kodakondsusega (abikaasad, lapsed, vanemad, õed/ vennad, vanavanemad, lapselapsed).

 1. Lähisugulased (Venemaa kodanikud) elavad Eestis (kutset vaja ei ole):
  1. Venemaa kodaniku passi koopia;
  2. Venemaa kodaniku ID-kaardi koopia või Schengeni viisa koopia;
  3. Dokumendid suguluse tõendamiseks. Algupärandid või notariaalse kinnitusega koopiad. (abielutunnistus, sünnitunnistus jms);
  4. Ainult mitmekordseviisa jaoks: HIV-staatuse tõend.
   Tõendit ei ole nõutav kui lähisugulased on abikaasad, lapsed või vanemad.
   Tõendit ei ole nõutav alaealistele;

 2. Lähisugulased (Venemaa kodanikud) elavad Venemaal:
  1.  Kutse koopia Venemaa Siseministeeriumist või notariaalse kinnitusega kutse (algupärand) NÄIDIS ;
  2. Venemaa kodaniku passi koopia;
  3. Dokumendid suguluse tõendamiseks. Algupärandid või notariaalse kinnitusega koopiad. (abielutunnistus, sünnitunnistus jms);
  4. Ainult mitmekordseviisa jaoks: HIV-staatuse tõend.
   Tõendit ei ole nõutav kui lähisugulased on abikaasad, lapsed või vanemad.
   Tõendit ei ole nõutav alaealistele;

 3. Pass, mis on kehtiv vähemalt 6 kuud pärast viisa lõppemist ning milles on vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks;
 4. 1 värviline passifoto, suurusega 3.5 x 4.5 cm, foto peab olema valgel taustal ning tehtud viimase poole aasta jooksul;
  * Kui pilt on saadetud e-posti teel, lisandub teenustasu 5 euro.
 5. Ankeedi andmed (saab täita kohapeal);
 6. Tervisekindlustuse poliis (kindlustust saab vormistada meie kontoris);
 7. *Ainult kui vormistatakse viisa lapsele kuni 18 aastat: Sünnitunnistuse koopia ja lapsevanema passi koopia.

Viisa vormistamise aeg:
Viisa vormistatakse 18 kalendripäeva jooksul;

Kiirviisa (ühe- ja kahekordsed kuni 90 päeva) vormistatakse 10 kalendripäeva jooksul.

Viisade hinnad:

Eraviisa 110 eur Tingimused on eelpool.
Äriviisa (ravimiseks) 110 eur On vaja esitada kutse Venemaa Siseministeeriumist ja diagnoosi tõend arstist.
Raskelt haigestunud lähisugulase puhul 65 eur On vaja esitada arsti tõendit ja suguluse tõendavaid dokumente.
Autojuhtidele. "Rahvusvaheline kaubavedu" 110 eur On vaja esitada kirja tööandjalt, töölepingut, viisataotlust ERAA assotsiatsioonilt ja "C" või "E" kategooria juhiluba.
Õppeviisa kuni 90 päevaks 150 eur On vaja esitada kutse Venemaa Siseministeeriumist.
Spordiviisa 150 eur On vaja esitada kutse Venemaa Siseministeeriumist.

* Hinnad on antud 1 passi kohta.
** Kõik viisad lastele (kuni 6 a.v.) on 10 euro võrra väiksem.

Venemaa – Valgevene piiri ületamine

 • Vastavalt Valgevene ja Venemaa rahvuslikule seadusandlusele tohivad ainult Valgevene ja Venemaa kodanikud ületada Venemaa-Valgevene vahelist riigipiiri!
 • Kolmandate riikide kodanikud (sh EU kodanikud ja hallide passide omanikud) saavad ületada Venemaa ja Valgevene riigipiiri ainult rahvusvahelistes piiriületuspunktides. Valgevene ja Venemaa vahel on piiriületuskohad, mis on mõeldud ainult Venemaa ja Valgevene kodanikele.
 • Kui passis on ühe riiki sissesõidu tempel ja teise riigi väljasõidu tempel, siis järgmisel reisil piirivalve ametnik saab riiki sissesõidu keelata ja riigist välja saata kuna tegemist on rahvusvaheliste seaduste rikkumisega Venemaa piiri ületamise osas.

2. Venemaa Föderatsiooni kodanikud

Viisa ei ole vajalik

3. Hall välismaalase pass (elamis- ja tööluba Eestis) Alien flag

Viisa ei ole vajalik, viibimise aeg on kuni 90 päeva.

On vaja tõendada oma reisipõhjust piiril.

4. Euroopa Liidu kodanikud EU flag

Uurige palun tingimused meie konsultantidelt

5. Teiste riikide kodanikud saavad informatsiooni viisa väljastamise kohta:


Tagasiside:

uudiskiri

meie asukoht
Rävala pst 5
Tallinn 10143
Tel.: +372 555 2378 1
National CPR Association